lørdag 14. april 2012

KMP10 - oppsummering kjentmannsmerket 2010-2012

Antall poster tatt: 50
Ca antall timer: 84 (ned fra 100-110 i de foregående heftene)
Poster tatt i 2010: 7
Poster tatt i 2011: 35
Poster tatt i 2012: 8

Beste utsikt og kanskje mest overraskende post; Post 1 Himmelvannet
Hederlig omtale: Post 10 Øsskjevallbrenna (fra Krokleiva) på truger i måneskinn
Vanskeligst å finne: Post 28 Karlshaug
Kaldeste post: Post 48 Kjerringhøgda i Øst-Marka med overnatting i 15 minus

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar