lørdag 15. mars 2014

Oversikt over trigpunkter i Nordmarka


Almedalshøgda 906725 Nord  504
Askelihøgda 707802 Nord Egge 412
Austhagan 925814 Nord Grue 446
Austjord, trig Ø for 729745 Nord Egge 184
Baserud 741608 Nord Høne 64
Bergermoen, trig NV for 741785 Nord Egge 231
Bislingen 889780 Nord  691
Bjellum 776826 Nord Jevn 138
Bjørketangen 705594 Nord Høne 72
Bjørnberget 719838 Nord Egge 435
Borgen, trig v/ 700601 Nord Høne 83
Brennberget 036552 Nord Lillo 441
Brennåsen N 794568 Nord Ring 483
Brennåsen S 794566 Nord Ring 479
Briskehaugen 775517 Nord Ring 426
Bråtan, trig SV for 698625 Nord Høne 87
Bukkehøgda N 767588 Nord Ring 502
Bukkehøgda S 768587 Nord Ring 502
Burudåsen 725666 Nord Høne 163
Byåsen 716552 Nord Krok 522
Båshushøgda 976553 Nord  463
Damstua 796728 Nord Høfs nn
Damtjern, T NV for 773666 Nord Hole 475
Damåshøgda 763714 Nord Høfs 584
Eggemoen "V"-trig v/ 721750 Nord Egge 189
Eggemoen "Ø"-trig v/ 724750 Nord Egge 189
Elkollen 987662 Nord  425
Elviktangen 744635 Nord Hole 63
Engersand 734216 Kjek Drammen 46
Eskerudmåsan 079778 Nord Romeriks 280
Fjellsjøhøgda 902759 Nord Nord 659
Gjertrussen 716559 Nord Krok 507
Gjesvalåsen 715602 Nord Høne 170
Gjørudshaugen 780746 Nord Jevn 679
Gleinåsen 790242 Kjek Røyken 206
Govletjern, trig SØ for 739535 Nord Krok 444
Greinåsen V 793529 Nord Ring 398
Greinåsen Ø 794566 Nord Ring 410
Gråberghaugen "Vest" 832593 Nord Krok 631
Gråberghaugen "Øst" 835599 Nord Krok 632
Guritjernkollen 030697 Nord  569
Gyrihaugen 768628 Nord Hole 682
Gyrihaugflaka, T Ø for, N 775616 Nord Ring 604
Gyrihaugflaka, T Ø for, S 775614 Nord Ring 593
Gørjehøgda 967601 Nord  490
h280 øst for Kroktj. 053423 Øst  318
Hansakollen 996576 Nord  493
Haukerud 792775 Nord Jevn 371
Heikampen 893590 Nord  558
Helgehaugen 843792 Nord  705
Hovseterhøgda 719817 Nord Egge 484
Hovsmarka, trig i 707734 Nord Høne 151
Hyggenvika, T SV for 764200 Vest Hurum 72
Høgåsen 737516 Nord Krok 469
Høgåsen 789681 Nord Høfs 654
Hønen 711669 Nord Høne 164
Håkonsbrenna 055798 Nord Romeriks 538
Håkonstad 738679 Nord Høne 194
Jevnaker 775790 Nord Jevn 145
Juthaugen 829783 Nord  690
Jørnsbråtås 748801 Nord Egge 394
Kampeknerten 818574 Nord Krok 574
Kikut 915619 Nord  611
Knestang, trig v/ 745734 Nord Høne 350
Kolamyrhøgda 737808 Nord Egge 471
Kongens utsikt 728575 Nord Krok 484
Kroktj., trig V for 712544 Nord Krok 482
Loråsen 728645 Nord Høne 147
Løkenmyra, trig Ø for 751497 Nord Krok 427
Låkeberget 974504 Nord  325
Marrputten, trig v/ 892765 Nord Nord 602
Mellomkollen 985584 Nord  539
Mørkreiåsen 816575 Nord Krok 574
N Skjennum 791836 Nord Jevn 372
Nedre Vang, trig S for 787804 Nord Jevn 143
Nordlandsåsen 734509 Nord Krok 439
Nysæteråsen 784729 Nord Høfs 676
Ogarden, trig N for 719796 Nord Høne 210
Oppegårdskollen 052659 Nord Romeriks 439
Putten 735696 Nord Høne 265
Ringkollen 777708 Nord  702
Rudsøygarden 707595 Nord Høne 143
Rughaugen 791694 Nord Høfs 681
Rønningsåsen 755510 Nord Ring 425
Rå 707657 Nord Høne 131
Saumyrdalen, trig v/ 738831 Nord Egge 396
Skarpsnoåsen 723532 Nord Krok 520
Skinnskatterget 933675 Nord  550
Snellingshøgda 985826 Nord Romeriks 612
Sponbråtan 730688 Nord Høne 265
Steinsletta S, trig v/ 718630 Nord Høne 109
Steinsletta, trig v/ 716638 Nord Høne 72
Steinsåsen 712623 Nord Høne 152
Stryken 955712 Nord  250
Stubbdalskampen 778651 Nord Hole 605
Sørumåsen 734261 Kjek Drammen 261
Tannbergmoen 707682 Nord Høne 210
Tannbergmoen v/ rv241 711678 Nord Høne 189
Toen i Haug, trig S for 729719 Nord Høne 172
Toen i Haug, trig V for 725722 Nord Høne 172
Tonekollen 128345 Øst  368
Torget 747570 Nord Ring 498
Torgsæterhøgda 768587 Nord Ring 509
Valbekken 752663 Nord Hole 64
Vangsåsen 793818 Nord Jevn 346
Vardåsen 074715 Nord Romeriks 444
Viksåsen 706615 Nord Høne 137
Øskjevalsbrenna 759560 Nord Ring 538
Øvre Nes 707525 Nord Krok 105
Øygarden, trig N for 710532 Nord Krok 249
Åboråsen 728563 Nord Krok 547
Åssjøbrenna 871773 Nord  678

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar